Inštitút psychoterapie a socioterapie si v súlade so svojimi stanovami dal za jeden z cieľov propagovať socioterapiu a pokúsiť sa ju inštitucionalizovať podobne, ako je inštitucionalizovaná aj psychoterapia. Je to postupný proces, ktorý vyžaduje v prvej fáze evidenciu relevantného počtu socioterapeutov, ktorí sa socioterapiou zaoberajú seriózne a profesionálne. Až keď bude počet socioterapeutov dostatočne veľký na to, aby sme mohli pokrývať Slovensko a mať zastúpenie socioterapeutov v rôznych zdravotných, sociálnych a školských  zariadeniach, potom môže nastať pokus o legislatívne zakotvenie socioterapie a jej stanovenie ako oficiálneho odboru.

Dovtedy socioterapeutov evidujeme a k tomu IPS vedie oficiálny zoznam socioterapeutov na Slovensku. Našou postupnou ambíciou je stať sa členom nadnárodnej spoločnosti združujúcej socioterapeutov v EÚ, prípadne aj mimo EÚ.

Požiadať o zápis do zoznamu socioterapeutov môžete bezplatne.

Kritériá pre zápis do Zoznamu socioterapeutov

1. Žiadosť o zápis do Zoznamu socioterapeutov (písomne alebo email)
2. Fotokópiu dokladu o VŠ vzdelaní II. stupňa (Mgr. a pod.)
3. Potvrdenie (osvedčenie, certifikát, diplom a pod.) o absolvovaní min 460 hod psychoterapeutického výcviku alebo o absolvovaní min 100 hod akreditovaného socioterapeutického výcviku (akceptujeme aj výcviky v socioterapii absolvované a akreditované v zahraničí)
4. Potvrdenie o absolvovaní min 75 hod supervízie v socioterapii alebo v psychoterapii (potvrdenie od socioterapeuta/psychoterapeuta, ktorý je evidovaný v Zozname socioterapeutov/psychoterapeutov SK).

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Profil-Marianna

Mgr. Marianna Zálesňáková

Bratislava, Plánky 519/20
nar.: 1980
mobil: +421 (0)905 555 600

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj