Ďakujeme ľuďom a organizáciám, ktorí finančným darom prispeli na realizáciu našich aktivít. Vaša podpora nám umožňuje vydávať nové knihy z oblasti psychológie, psychoterapie a socioterapie, vytvárať blog Socioterapia a psychoterapia alebo realizovať niektoré vzdelávacie aktivity.

Podporiť nás môžete finančným darom, poukázaním 2 % ako zamestnanec, fyzická osoba alebo právnická osoba.

V prípade, že máte ďalšie otázky, zodpovie vám ich hospodárka OZ Eva Balážová (‭‭).

 

Naše aktivity 2% podporili:

AMALTEA, s.r.o.
AURA TT, s.r.o.
BALÁŽOVÁ Eva
ČAVOJSKÁ Jana
ČAVOJSKÝ Vladimír
DULÍKOVÁ Andrea
Duslo Šaľa, a.s.
EIS SERVICES, s.r.o.
FABIÁNEK Peter
FERANEC Peter
FERKO Robert
HAMZOVÁ Miriam
HKKR, s.r.o.
HÜBLER Martin – Železiarstvo Bizam
JANTOLÁK Štefan
KADLEČÍKOVÁ Anna
KLUČIARIK Roman
KOPCOVÁ Darina
KRASŇANSKÁ Jana
KUBIŠ Pavol
KUPEC Martin
KVIZDA Boris
KVIZDOVÁ Mária
MACKO Miroslav
MILO Martin
NAGY Anikó
NOVÁKOVÁ Viera
OLACHOVÁ Janka
ONDRUŠOVÁ Jozefína
Paragon, s.r.o.
SEDLÁKOVÁ Veronika
ŠTULRAJTER Radko

Naše aktivity finančným darom podporili:

BARTÓK Matej
BÍLÁ Martina (OZ KOVO)
ČATLOŠ Marek
FILKORNOVÁ Silvia
HRAŠKO Ján
HUSÁRIKOVÁ Silvia
LOZSI Imre
MÉSZÁROSOVÁ Jana
OKÁLOVÁ Oľga
PACHER Jozef
SKALÍK Igor
ŠTEFÁKOVÁ Lenka
TIKO Ivan
TRČKA MIlan, TRČKOVÁ Jana
VIŠŇOVSKÝ Jozef
ŽOLTICKÁ Ľubica