1.PCA výcvik
(naplnený stav)

2024:
28. – 31.03. 2024

07. – 14.06. 2024
26. – 29.09. 2024
06. – 13.12.2024

2025:
27. – 30.03.2025
06. – 13.06.2025
25. – 28.09.2025
05. – 12.12.2025

Šoporňa
Hotel Relax Inn

Systém stretnutí výcviku:

1. stretnutie (víkend) začína vždy
posledný štvrtok v marci
2. stretnutie (týždeň) začína vždy
prvý piatok v júni
3. stretnutie (víkend) začína vždy
posledný štvrtok v septembri
4. stretnutie (týždeň) začína vždy
prvý piatok v decembri

2. PCA výcvik
(prijímame prihlášky)

2024:
16. – 22.06.2024
Ľudo & Lívia

17. – 23.11.2024
Ľudo & Ivan & Lívia

2025:
16. – 22.03.2025
Ľudo & Ivan & Lívia

15. – 21.06.2025
Ľudo & Vierka & Lívia
16. – 22.11.2025
Ľudo & Lívia

2026:
15. – 21.03.2026
Ľudo & Vierka & Lívia

21. – 27.06.2026
Ľudo & Lívia
15. – 21.11.2026
Ľudo & Ivan & Lívia

Šoporňa
Hotel Relax Inn

Systém stretnutí:

1. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v marci
2. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v júni
3. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v novembri

 

Hotel Relax Inn
Šoporňa

4. socioterapeutický výcvik
29.05. – 02.06.2024 – Lívia & Ľudo