Naživo

Najbližšie udalosti

Obchod

Naše publikácie

ČOSKORO.

Socioterapia

Publikácia je prvou komplexnou publikáciou na Slovensku a v Česku, ktorá mapuje novovznikajúci odbor – socioterapiu. Tento odbor má svoje pevné miesto v systéme sociálnej starostlivosti a je aplikovateľný aj v školstve, zdravotníctve, vo firmách a organizáciách.

group0
€14.9

Audiokniha: Taký je život – Poviedky o mužoch a ženách

Milí priatelia, s radosťou vám predstavujeme našu novú audioknihu. Nájdete v nej 17 poviedok, ktoré napísali členovia občianskeho združenia IPS. Započúvajte sa do pútavých príbehov o radostiach, starostiach i smútkoch z každodenného života. Veríme, že sa Vám bude audiokniha páčiť. Prajeme príjemné počúvanie!

group0
€5

O osobnej moci

C.R.Rogers ponúka úvahy a diskusie o efektívnosti Človekom-centrovaného prístupu (PCA) k psychoterapii a tvrdí, že všetky organizmy, vrátane človeka, majú v sebe konštruktívnu energiu, ktorá ich “pohýňa” smerom k autonómii a naplneniu svojej podstaty, k naplneniu svojich možností a potenciálu, ktorý v sebe majú (túto energiu nazýva “aktualizačná tendencia”). V jednotlivých kapitolách čitateľovi predstavuje, ako je možné aktualizačnú tendenciu uvoľniť, čo umožňuje jednotlivcom nabrať odvahu rozhodovať o priebehu a kvalite svojho života. Autor v knihe predstavuje množstvo príkladov, ktorými ilustruje PCA v oblasti vzdelávania, partnerských vzťahov, manažmentu, politiky atď.

Kniha O osobnej moci je jedna z najčítanejších kníh tohto velikána humanistickej psychológie a psychoterapie.

group0
€5

PCA psychoterapia pre páry a rodiny v praxi

Charles J. O’Leary je fascinovaný životmi párov a rodín a táto vášeň je v publikácii zrejmá. Jeho publikácie sú výbornými…

group0
€25

Sloboda od poznaného

Téma, ku ktorej sa Krishnamurti stále vracia, je sloboda človeka. Pod pojmom sloboda však nemá na mysli niečo, čo je možné si vydobyť alebo vlastniť, dokonca tvrdí, že slobodu nie je možné dosiahnuť ani vzburou, bojom alebo nejakým úsilím. Sloboda, táto preberačná a nepodplatiteľná dáma vstúpi len tam, kde nastalo porozumenie povahy mysle človeka, kde bolo odmietnuté všetko, čo z rnás robí “človeka z druhej ruky”.

Sloboda sa človeku otvorí iba sebapoznaním. Krishnamurti o slobode a s ňou súvisiacich veciach hovorí zvláštne jednoduchým jazykom. Nie je to jazyk ťažkej filozofie, napriek tomu núti k zamysleniu a hľadaniu vlastných odpovedí na podstatu slobodného bytia. Autor skôr pozýva k hľadaniu odpovedí a k uvažovaniu, akoby sa s čitateľom rozprával o povahe sveta človeka,o tom, čo to vlastne znamená byť slobodným človekom. 

Sloboda na nás nečaká niekde v nekonečnom duchovnom blúdení, ale je na samom začiatku a každému na dosah.

group0
€10