IPS poskytuje niekoľko encounterových skupín. Môžete si vybrať skupinu podľa miesta konania, vyhovujúcich termínov či facilitátorov. Všetky skupiny majú podobnú frekvenciu, t.j. stretnutia 5-6 víkendov za rok a vychádzajú z rovnakej filozofie. To, čo ich odlišuje okrem technických parametrov, ako je miesto konania atď., sú osobnosti jednotlivých facilitátorov.

Príďte si to vyskúšať a rozhýbte svoj život tam, kde chcete pohyb. Tešíme sa na vás.

Bratislava, Zvolen, Žilina

Ľudo Dobšovič, Lívia Dobšovič

  • Bratislava-Rača
    Rybničná 40, 1.posch., č.dv.132
  • Zvolen, Stará radnica
  • Žilina, P.O.Hviezdoslava 9, Rodinné centrum Rozprávka

Kontakt:
Lívia Dobšovič – (0917 110 067)
Ľudo Dobšovič – (0905 428 629)

Bratislava

Marianna Zálesňáková, Marián Královič

  • Bratislava, Pluhová 2
Bratislava, Praha

Filip Kubiš, Helena Šaldová

  • Bratislava – Hrebendova 44
  • Praha – Školská 32
Mikulov

Jana Trčková

  • Lednice, ul. Pekařská 75, 691 44, budova zdravotního střediska, 1. patro.
Bratislava

Martin Kupec, Eva Balážová

  • Bratislava