Encounterová skupina

Porozumieť sebe
Napĺňať svoje potreby
Stávať sa autentickejším
Porozumieť druhým
Stávať sa slobodnejším a zodpovednejším Vo vzťahu k druhým