• odborný garant pre psychoterapiu a výcviky v psychoterapii,
  • facilitátor výcvikov v PCA poradenstve a psychoterapii a socioterapii