Cena 25.00

Charles J. O’Leary je fascinovaný životmi párov a rodín a táto vášeň je v publikácii zrejmá. Jeho publikácie sú výbornými príručkami pre odbornú profesionálnu prácu párových a rodinných terapeutov, pričom táto posledná je z hľadiska hĺbky záberu a analýzy PCA orientácie oveľa prepracovanejšia, než jeho predchádzajúca Counselling Couples and Families: A Person-Centered Approach (1999).

Ponúka podrobnejší prehľad teórie a výskumu z iných tradícií rodinnej terapie. Podobne ako terapeuti ostatných smerov, aj PCA terapeuti oceňujú rôznorodosť teórie, pretože rozširuje ich predstavivosť v pracovni terapeuta. Pre PCA párového a rodinného terapeuta by napríklad bolo nemysliteľné nezvážiť systemickú podstatu rodinných interakcií. Podobne terapeut riadiaci sa primárne systemickou teóriou, by iste vedel, že citlivosť terapeutických intervencií sa výrazne prehlbuje, ak sa zakladajú na jeho osobitých kvalitách – empatii a prijímaní klienta – takých zásadných pre terapeutov praktizujúcich PCA prístup.

Kniha ponúka čitateľovi pravidelné úseky aj mnohé prípadové štúdie, v ktorých autor dokumentuje svoje PCA terapeutické premýšľanie charakteristické pre jeho prácu. Môže byť výbornou „pomôckou“ poskytujúcou množstvo praktických odporúčaní, skúseností a pohľadov, v ktorých Charles O’Leary prezentuje svoju prácu PCA terapeuta.