Cena 25.00

Táto publikácia je určená pre psychológov, koučov, pedagógov, animátorov, vedúcich táborov a ďalších, ktorí pracujú so skupinami. Nájdete v nej 480 rôznych psychohier, inscenačných techník, techník na spätnú väzbu, hranie rolí, rôzne výtvarné techniky, neverbálne a pantomimické techniky, rozohrievajúce a zoznamovacie techniky… Je výbornou pomôckou pre tzv. out-door stretnutia, team buildingové aktivity, pre letné tábory a voľnočasové aktivity pre mládež – jednoducho pre skupinové aktivity, ktoré si kladú za cieľ aktívne sociálne učenie.

Techniky sociálno-psychologického výcviku vznikli z niekoľkých nezávislých zdrojov. Jedným z nich boli spoločenské hry, ktoré slúžili po stáročia k spestreniu spoločenskej zábavy. Vyvinuli svoju špecifickú interaktívnu formu a nájdeme ju najmä v rôznych hrách detí.

Niektoré z týchto hier majú výrazný psychosociálny náboj, niektoré sú dokonca priamo založené na prekonanie určitých vnútorných bariér. Pokiaľ je tento aspekt hry dobre zachytený a rozvinutý v rámci výcvikovej metódy, môže hra slúžiť k získaniu a zdokonaleniu určitej psychosociálnej zručnosti. Niektoré techniky sú prevzaté aj z určitých športových techník a postupov.

Celý rad techník sociálno-psychologických výcvikov je prevzatý z niektorých psychoterapeutických škôl, ako je nedirektívna terapia, psychodrama, muzikoterapia, psychogymnastika, bioenergetika, jóga, poradenstvo a iné.

Ak pracujete so skupinami, rozhodne by nemala chýbať vo vašej knižnici.